Czym jest FOMO?

FOMO to syndrom, który staje się zjawiskiem wzbudzającym coraz większe zainteresowanie wśród badaczy ze względu na coraz większą skalę występowania i nasilenia. Wiąże się z...