Jak powinna wyglądać kultura organizacyjna firmy?

Kultura organizacyjna to niemalże fundament

Kultura organizacyjna firmy może mieć ogromny wpływ na życie zawodowe pracowników. W zależności od rodzaju kultury organizacyjnej firmy, pracownicy mogą mieć różne oczekiwania wobec swojej pracy i relacji z przełożonymi. Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób kultura firmy wpływa na pracowników, menedżerowie mogą stworzyć miejsce pracy sprzyjające produktywności i współpracy zespołowej.

Aby zrozumieć kulturę organizacyjną firmy, ważne jest, aby najpierw zrozumieć, czym jest firma. Firma odnosi się do dowolnej instytucji, takiej jak firma, organizacja non-profit lub instytucja akademicka, w której ludzie gromadzą się, aby realizować wspólne cele biznesowe lub instytucjonalne. Według Merriam-Webster Online, firma to „firma lub organizacja, której członkowie uczestniczą w jej działalności w celu produkcji towarów lub usług na sprzedaż lub do użytku publicznego”. Różne typy firm mają różne kultury organizacyjne, które są definiowane przez sposób interakcji pracowników ze sobą oraz z kierownictwem firmy.

Postaw na wysoką kulturę organizacyjną swojej firmy!

Istnieją cztery typy kultur organizacyjnych firmy: oparta na konsensusie, autorytarna, de facto i hybrydowa. Firmy oparte na konsensusie składają się z niewielkiej grupy liderów, którzy podejmują wszystkie decyzje, a pracownicy albo zgadzają się z tymi decyzjami, albo niechętnie je akceptują. Firmom autorytarnym kieruje jeden lider, który podejmuje decyzje bez udziału pracowników, a od pracowników oczekuje się przestrzegania wszystkich poleceń. De facto firmy są organizacjami hybrydowymi, w których styl przywództwa łączy elementy pozostałych trzech typów. Na przykład firma może mieć przywództwo oparte na konsensusie podczas podejmowania decyzji, a następnie autorytarne zakazy, jeśli chodzi o egzekwowanie decyzji.

Twoja działalność z wysoką organizacją planów!

Kultura organizacyjna firmy może mieć ogromny wpływ na życie zawodowe pracowników. W zależności od rodzaju kultury organizacyjnej firmy, pracownicy mogą mieć różne oczekiwania wobec swojej pracy i relacji z przełożonymi. Na przykład pracownicy autorytarnych firm mogą czuć, że muszą być posłuszni i wypełniać wszystkie rozkazy, bez względu na to, jak nierozsądne. Pracownicy de facto firm mogą czuć się bardziej komfortowo, wyrażając swoje opinie, ale mogą być mniej pewni swoich umiejętności podejmowania decyzji.

Pracownicy zazwyczaj reagują na kulturę organizacyjną firmy na dwa sposoby. Niektórzy pracownicy mogą dostosować się do kultury i starać się dopasować i poczuć akceptację. Inni mogą rzucić wyzwanie kulturze i próbować ją zmienić. Większość pracowników jednak zwykle równoważy te dwie odpowiedzi, próbując znaleźć wygodną równowagę, która będzie dla nich odpowiednia.

Previous post Dlaczego Twoje wynagrodzenie nie rośnie — 8 najczęstszych powodów
Next post O oszczędzaniu