Jak wygląda recykling paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne mają długą żywotność od 25 do 30 lat, w zależności od rodzaju i ich jakości. Jednak najpóźniej po 30 latach moduł słoneczny musi zostać zutylizowany. Wiele osób sobie zatem pytanie, czy utylizacja wiąże się dla nich z kosztami i w jakim stopniu możliwy jest recykling modułów fotowoltaicznych. Fotowoltaika to zrównoważony sposób wytwarzania energii – ale czy możliwa jest również przyjazna dla środowiska utylizacja paneli fotowoltaicznych?

Jak wygląda procedura recyklingu paneli fotowoltaicznych?

Stare moduły słoneczne są najpierw składowane w centrach recyklingu do czasu odbioru przez specjalną firmę utylizacyjną. Moduły są następnie poddawane tzw. obróbce wstępnej. Stare części są sprawdzane i w zależności od rodzaju modułu etap ten obejmuje również usuwanie płynów lub zanieczyszczeń. Następnie pozostałe materiały są rozdzielane, sortowane i w miarę możliwości poddawane recyklingowi. Ważne jest, aby moduły zostały odpowiednio zdemontowane, przetransportowane i odebrane. Należy zwrócić dużą uwagę, aby nie zostały wcześniej uszkodzone. Zasadniczo nie należy spodziewać się szkodliwego wpływu na środowisko, jeśli materiał zostanie prawidłowo zutylizowany.

Prawidłowy demontaż modułów słonecznych

Właściwa utylizacja modułów słonecznych jest niezwykle ważna dla udanego recyklingu paneli fotowoltaicznych. Z tego względu ważny jest ich demontaż i transport w taki sposób, aby nie uszkodzić poszczególnych elementów. Uszkodzone moduły słoneczne stanowią zagrożenie dla środowiska, ponieważ nie można wykluczyć, że zanieczyszczenia wydostaną się w niekontrolowany sposób. Szczególne znaczenie mają tu ołów i kadm, które znajdują się wewnątrz. 

Dlaczego ważny jest recykling paneli fotowoltaicznych?

Ze względu na rosnącą popularność fotowoltaiki także procedury dotyczące recyklingu tych elementów są usprawniane. Ponad 90 procent wszystkich zawartych materiałów można odzyskać dzięki ulepszonym procesom, co jest szczególnie ważne dla metali szlachetnych, które wcześniej były trudne do odzyskania. Ogólnie jednak moduły słoneczne są w dużej mierze wykonane z materiałów, które można łatwo poddać recyklingowi. Jest to na przykład szkło lub aluminium.

Utylizacja pozostałych elementów systemu fotowoltaicznego

W skład systemów fotowoltaicznych wchodzą nie tylko moduły słoneczne, ale także inne elementy, takie jak falowniki czy baterie słoneczne. Elementy te zawierają również surowce, które muszą zostać poddane recyklingowi lub przynajmniej zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Każdy z tych elementów może także zostać poddany recyklingowi.

Previous post Top 5 błędów rysunkowych
Next post Growkit – co trzeba o nim wiedzieć?